Eemgoed

82 woningen • 10 landschapskamers • 1 gemeenschappelijk huis

Wonen op 't Eemgoed

Er zijn verschillende redenen om op ‘t Eemgoed te wonen. Voor veel bewoners speelt sociale verbinding een belangrijke rol. Nog voordat de eerste heipalen de grond in gingen, zochten de toekomstige Eemgoed bewoners elkaar al op. Tijdens informatieve en gewoon gezellige koffieochtenden deelden ze hun dromen en plannen met elkaar.

De bewoners beheren gezamenlijk de collectieve delen: het 7 ha landschap met 3,5 ha stadslandbouw en het 750 m2 grote gemeenschapshuis, het zogeheten Eemhuis. Om dit te organiseren is gekozen voor een open structuur waarin zoveel mogelijk bewoners kunnen participeren. Nog voordat de bouw begon, vormden de aanstaande bewoners al ‘droomgroepen’ rond hun wensen en verwachtingen over het gezamenlijk landschap en Eemhuis.

Werkgroepen en deep democracy

In ‘werkgroepen’ brengen bewoners hun wensen en ambities in de praktijk, uiteenlopend van het beheer van de moestuinen tot de bouw en het beheer van het laadplein voor elektrische voertuigen.

In de besluitvorming over de collectieve delen van ‘t Eemgoed wordt gewerkt volgens de principes van ‘deep democracy’. Dat wil zeggen dat initiatieven of voorstellen van een werkgroep of van een individuele bewoner een zorgvuldig traject doorlopen van informeren, perspectieven ophalen en gesprekken voeren totdat er een voorstel kan ontstaan met voldoende draagvlak.

Sinds de start hebben de bewoners samen het landschap ingericht, bomen geplant, moestuinen aangelegd en een stilte-eiland gecreëerd. Ook de inrichting van het gemeenschapshuis, dat casco werd opgeleverd, is volledig door de bewoners zelf ingericht. Mensen zoeken elkaar op in het Eemhuis om te werken en voor de gezelligheid. Ze organiseren er bijeenkomsten, workshops en feesten. Ze komen er koffiedrinken, vergaderen, spelletjes spelen, yoga beoefenen, muziek maken of zijn druk in de weer in de werkplaats of de landschapsschuur.

Goede tijden worden gevierd. In moeilijke tijden staan we klaar voor elkaar. We helpen elkaar met kinderen van school halen, eten koken met groenten uit de tuin, of repareren een fiets of de tractor. Ook deze website hebben we samen gemaakt. Iedereen doet wat hij of zij kan en leuk vindt om te doen. En dat is echt mooi!

Energiepositieve woningen

De huizen zijn ontworpen door architectenbureau Cepezed uit Delft. De hoge, karakteristieke glazen puien maken de woningen het hele jaar door licht en behaaglijk. Door het slimme ontwerp gaan de zonnepanelen die aan de tuinkant boven de ramen ‘zweven’ op in het design.

De voorgevel van de huizen zal bestaan uit een groen ‘talud’; een met gras en bloemen ingezaaide heuvel. Deze is ten tijde van schrijven (2e kwartaal 2024) nog in aanbouw. De paden langs en tussen de huizen zijn autoluw zodat er genoeg rust en ruimte is om over het terrein te lopen en vrij te spelen.

Het energiesysteem is een belangrijk aspect in het ontwerp van de woningen. Ze zijn voorzien van warmtepompen en voldoende zonnepanelen voor nul op de meter. Gemiddeld wordt er per woning zelfs meer zonne-energie opgewekt. De wens is om deze overcapaciteit in de toekomst bijvoorbeeld in te zetten voor bidirectioneel laden van elektrische auto’s, waarbij de stroom voor later gebruik wordt opgeslagen.

Het Eemgoed zet zich in om ‘Energy Community’ van de toekomst te worden, waarbij zoveel mogelijk lokaal duurzame energie wordt opgewekt en gedistribueerd. Zo realiseerden de bewoners al een zonnedak op het Eemhuis dat het gezamenlijke laadplein voedt. Op basis van het concept Local for Local draagt ‘t Eemgoed bij aan de democratisering van de energiemarkt waarbij zoveel mogelijk energie lokaal wordt opgewekt, opgeslagen en gebruikt.

Toegang tot ‘t Eemgoed

De 7 hectare van ‘t Eemgoed zijn privé terrein van de bewoners. De parkeerplaats, paden, landschapskamers, speeltuin en het Eemhuis zijn daarom in eerste instantie alleen toegankelijk voor bewoners en hun gasten.

Om het landschap heen loopt een wandelpad dat toegankelijk is voor iedereen. Deze route wordt met bordjes aangegeven en komt uit bij één van de twee bruggen die toegang bieden tot het voedselbos Eemvallei Zuid (dit is een gezamenlijk initiatief van Stichting Voedselbosbouw, Stichting Het Buytenwold, Natuurboerderij Vliervelden en Staatsbosbeheer).

't Eemgoed bezoeken

Er is veel interesse in de manier van wonen en samenleven op een dorpslandgoed. De bewoners van ‘t Eemgoed zijn trots op hoe ze samenleven, hun dorp in het klein. Ze leiden bezoekers graag rond.

Je kunt een afspraak maken om ‘t Eemgoed te bezoeken en voor een rondleiding. Je krijgt dan uitleg over de architectuur van de huizen en het terrein, de geschiedenis van Oosterwold en over de invulling van het in Oosterwold welbekende ‘stadslandbouw’ concept.

Een rondleiding begint bij Voedselbos Eemvallei Zuid en gaat te voet naar ‘t Eemgoed. De rondleiding eindigt in het Eemhuis.

Iedereen is welkom om op afspraak te komen kijken. Zowel kleine gezelschappen, als grotere georganiseerde groepen kunnen contact opnemen via bezoek@eemgoed.org om een bezoek of rondleiding te boeken.

In verband met de privacy en het woongenot van bewoners worden alle geïnteresseerde bezoekers verzocht een afspraak te maken als ze naar ‘t Eemgoed willen komen.

De initiatiefnemers

De initiatiefnemers van dorpslandgoed ’t Eemgoed zijn Sant Ruyter & Solange Ruyter-Schmeits. ‘Leven in verbinding met de aarde en elkaar’ is hun oorspronkelijke slogan. Inmiddels zijn de initiatiefnemers een andere weg ingeslagen. Lees meer over hen en over het dorpslandgoedconcept

dorpslandgoed

Contact

Voor overige vragen of verzoeken kun je per e-mail contact opnemen met bestuur van VvE ‘t Eemgoed via contact@eemgoed.org.